Váš odborný predajca a poskytovateľ záhradného vodárenského kanalizačného izolačného
materiálu a služieb

Continue

vám ponúkamateriál a služby
v týchto oblastiach

Vodo-kanalizačné
materiály

  • Vodárenský materiál
  • Kanalizačný materiál
  • Vodovodné a kanalizačné rúry a tvarovky
  • Vodárenské armatúry
  • Opravné tvarovky

Realizácia
vodovodných a kanalizačných prípojok

Poradenstvo a technická podpora pri realizácií prípojok

izolácie

  • Tepelné izolácie
  • Hydroizolácie